kí tự   Tin tức    kí tự   Trầm Hương Kim Long cung thỉnh Phật Ngọc Hoà Bình tại chùa Hồng Phúc, Hải Phòng

Từ ngày 8/4-20/4/2016 , Trầm Hương Kim Long cung thỉnh Phật Ngọc Hoà Bình tại chùa Hồng Phúc, Hải Phòng. Tại đây, Trầm Hương Kim Long cũng cho xây dựng điểm bán sản phẩm trầm hương tại chùa Hồng Phúc để giới thiệu sản phẩm nhang trầm chất lượng tốt đến với tăng ni phật tử và chư khách thập phương đến chiêm bái tượng Phật ngọc Hòa Bình Thế giới.

Một số hình ảnh tại chùa Hồng Phúc.

Hình ảnh: Tượng Phật ngọc Hòa bình Thế giới

 

Hình ảnh: Tăng ni Phật tử làm lễ trước tượng Phật ngọc Hòa Bình Thế Giới

 Hình ảnh: Tăng ni phật tử nhận hoa từ lãnh đạo nhà nước 

 

Hình ảnh: Sự chuẩn bị cho buổi đại lễ

 

Hình ảnh: Điểm tiếp khách gian hàng trầm hương Kim Long

 

Hình ảnh: Khách hàng chọn mua sản phẩm tại Trầm Hương Kim Long

Các tin khác